Σάββατο, 14 Απριλίου 2012

Ως 15 Απριλίου τα αρχεία για το πριμ στο σκληρό σιτάρι στον ΕΛΓΟΕλάχιστα είναι τα χρονικά περιθώρια που απομένουν στους φορείς πιστοποίησης προκειμένου να υποβάλλουν στον ΕΛΓΟ Δήμητρα τα ηλεκτρονικά τους αρχεία με τους παραγωγούς που έχουν σύμβαση για ένταξη στο σύστημα πιστοποίησης για την καλλιέργεια του σκληρού σίτου.


Αναλυτικά, η ανακοίνωση του ΟΠΕΓΕΠ αναφέρει τα εξής:  

Στο πλαίσιο εφαρμογής  της  υπ’ αριθμ. 40835/2010 Υπουργικής Απόφασης με την οποία ορίζονται τα μέτρα για την ειδική στήριξη σκληρού σίτου για το έτος ενίσχυσης 2012 (καλλιεργητική περίοδος 2011-2012), σας γνωρίζουμε τα εξής:

• Οι αναγνωρισμένοι φορείς πιστοποίησης οφείλουν να υποβάλλουν στον ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» ηλεκτρονικό αρχείο με τα στοιχεία των παραγωγών που έχουν συνάψει σύμβαση για ένταξη στο σύστημα πιστοποίησης ή συμμετέχουν ήδη σε γεωργική εκμετάλλευση που είναι πιστοποιημένη για την καλλιέργεια σκληρού σίτου σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2, μέχρι την 15η Απριλίου 2012.
• Ο τύπος του ηλεκτρονικού αρχείου σας έχει σταλεί με το 2 σχετικό. 
• Η συμπλήρωση του ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφευχθούν λάθη και παραλείψεις που δημιουργούν προβλήματα στην ταχεία επεξεργασία και διασταύρωση των στοιχείων των δικαιούχων παραγωγών.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος Παναγιώτης Βασιλόπουλος

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΕΓΕΠ, που υπογράφει ο Διευθύνων Σύμβουλος του οργανισμού, Παναγιώτης Βασιλόπουλος, τα ηλεκτρονικά αρχεία με τους παραγωγούς για την ενίσχυση του 2012 πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 15 Απριλίου. 

Πηγή: agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου